23 غبرګولی 1402

د وطنونو ساتنه

د وطنونو د ساتنې لپاره د اسلام د دعوت نښې څه ده؟  او د دې دليل څه دی؟

نور ولولئ....
23 غبرګولی 1402

د ویرې(ډار) په وخت باید څه وویل شي

د زلزلې او ورته نورو پیښو څخه د ویرې په حالت کې انسان ته په کار ده  څه ووایی ؟

نور ولولئ....
23 غبرګولی 1402

بد ګماني

زما نامزاد ډیره بدګماني کوي، له دې حالت سره څنګه برخود وکړم؟

نور ولولئ....

د ماموریت بیانیه

مونږ مسلمانانو ته مناسبې او عملې لارښوونې وړاندې کوو ترڅو د وخت له بدلون سره سم د خپل ایمان اوعقیدې مطابق عمل وکړی شي

ډیری وړاندیز شوی