23 Juni 2022

Juju-wa-Maajuju

 Na vipi kuhusu Yajuja-wa-Maajuja katika Qur'ani Tukufu?

Soma zaidi....
24 Novemba 2021

Dia ya Mwanamke

 Ni ipi Dia ya Mwanamke ni nini? Na yapi Madhehebu ya wanavyuoni katika suala hilo?

Soma zaidi....
24 Aprili 2017

Hukumu ya Wale Ambao Hawakufikiwa na Uislamu

Mwenyezi Mungu Mtukufu ameniongoza kuingia katika Uislamu, nami nina bibi mmoja ambaye anakaribia kufa, naye ni Mkristo mfuasi wa madhehebu ya Kikatoliki tena hajui chochote kuhusu Uislamu hata hajui kwamba kuna dini ya Mweny...

Soma zaidi....
23 Desemba 2018

Istilahi ya Saumu ya Wajibu

 Je, kuna tofauti baina ya Saumu ya Wajibu na Saumu ya Ramadhani? Kwani nasikia baadhi ya wanazuoni wakizungumzia Saumu ya Wajibu, na siyakuti hayo katika vitabu ambavyo ninavimiliki, na kama ikiwa ipo istilahi kama hiyo...

Soma zaidi....
27 Agosti 2018

Akili Kuifuta Hukumu ya Kisheria.

Je! Inaruhusiwa akili kuifuta hukumu ya Kisheria? 

Soma zaidi....

Taarifa ya utume

Tunatoa mwongozo unaofaa, wa kisayansi ili Waislamu waweze kutekeleza imani yao katika nyakati zinazobadilika

Liyopendekezwa zaidi