Tsarin iyali

Egypt's Dar Al-Ifta

Tsarin iyali

Tambaya

Mene ne hukuncin tsarin iyali?

Amsa

Tsarin iyali ya zama daya daga cikin abubuwan da rayuwa gami da shari’a suka wajabta; ma’aurata guda biyu su yi yarjejeniya a tsakaninsu na bayar da tazarar haihuwa, ko tsayar da haihuwar zuwa wani lokaci abu ne da ya zama wajibi; saboda a sami daidaito tsakanin arzikin da ake da shi da kuma yawan iyali da ake da su, da kuma irin yanda nassoshin shari’a da manufofinta suka yi bayyana haka, suka kuma yi kira zuwa gare shi; lallai shari’ar Musulunci ta yi kira zuwa ga kiyaye iyali, da kuma inganta rayuwarsu, ta halatta yin azalo a duk lokacin da bukatar haka ta taso, kuma hakan bai ci karo da kiran da wasu daga cikin Hadisai suka yin a kara yawaita a wasu lokuta ba; saboda abin da ake nufi shi ne yin alfahari na hakika da ilimin da lafiyar iyalan, ba wai kawai yawa ta yuyuyu, kaman karmami ba.

Share this:

Related Fatwas