Jinkirta sallah

Egypt's Dar Al-Ifta

Jinkirta sallah

Tambaya

Mene ne hukuncin jinkirta sallar Issha’i har zuwa tsakiyar dare.

Amsa

Abin da ya zo cikin hadisai tabbatattu daga  Annabi Muhammad (SallallaHu AlaiHi wa AliHi Wasallam) shi ne jinkirta sallar Issha’i daga farkon lokacinta har zuwa daya bisa uku na dare ko rabin lokacin, daga cikin wadannan hadisan akwai wanda Tirmizi ya ruwaito daga Zaid bin Khalid Al-Juhani – Allah ya yarda da da shi – cewa Annabi Muhammad (SallallaHu AlaiHi wa AliHi Wasallam) ya ce: (In banda kar na tsanantawa al’ummata da na umurcesu da yin asuwaki a lokacin kowace sallah, da kuma na jinkirta musu yin sallar Issha’i zuwa daya bisa uku na dare).

Wannan kuma yana kasancewa ne ga wanda yasan cewa idan ya jinkirta sallar barci ba zai ribace shi ba, ko kuma kasala, tare da kasancewa yana sallatanta ne a gidansa, domin kiyaye lokutan kiran sallah da tayar da ikama a masallatai, idan ba haka ba to ya wajaba ya gaggauta yinta tare da gabatarwa a farkon lokacinta.

Share this:

Related Fatwas