Ughali wa mahari na athari zake

Ni ipi hukumu ya Kisharia katika ughali wa mahari na athari zake?

Soma zaidi....

Ndoa ya Misyaar

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, na rehma na amani zimwendee bwana wetu Mtume wa Mwenyezi Mungu, jamaa zake, masahaba wake na wanaomfuata, na baada ya hayo:

Soma zaidi....