Sharuddan gabatar da fatawa

Mene ne sharuddan da suke kan wanda yake bayar da fatawa a Musulunci?

Ƙarisa karantawa...

Bayar da fatawa da da’awa

Mene ne bambancin da yake tsakanin bayar da fatawa da kuma yin da’awa?

Ƙarisa karantawa...