Bayani akan Asha’ira

Su wane ne Asha’ira, kuma mene ne hukuncin wanda yake sifanata su da kalaman batanci?

Ƙarisa karantawa...