Hakkokin masu bukata na musamman.

Shin masu bukata ta musamman sun cancanci a ba su zakkah?

Ƙarisa karantawa...

Hakkokin masu bukatu na musamman.

Shin masu bukata ta musamman sun cancanci da a basu zakka?

Ƙarisa karantawa...