Jinkiri wurin raba gado.

Mene ne hukuncin jinkirta raba gado sabanin bukatun magada?

Ƙarisa karantawa...