Abin da ake nufi da Ahlul-zikr

Su wane ne Ahlul zikr, shin abin nufi da su malaman addini ne kawai?

Ƙarisa karantawa...