Kuzika maiti

Egypt's Dar Al-Ifta

Kuzika maiti

Question

Je, ni vipi vidhibiti vya kisheria vya kuwazika maiti?

Answer

Kuzikwa maiti ni faradhi tosha, na kinachotakiwa katika kaburi la kisheria linalofaa kuzikwa maiti ni kile kinachofanikisha kuheshimu mwili baada ya kufa, kuulinda dhidi ya shambulio na kuficha mabadiliko yanayotokea kwake. Kuhusu mazishi:

1) Wakati wa kuzika wafu, baada ya kumuingiza maiti kaburini, inapendekezwa kuwekwa upande wake wa kulia.

2) Uso wake, kifua na tumbo la marehemu ni lazima zielekezwe kuelekea kibla, na ni haramu kugeuza uso kwa kitu chochote kisichokuwa kibla.

3) Haidhuru kuzika kuwa juu ya mchanga au udongo, kwani yote hayo yanajuzu.

Share this:

Related Fatwas