Udhibiti wa uzazi

Egypt's Dar Al-Ifta

Udhibiti wa uzazi

Question

Je, ni njia zipi zinazoruhusiwa kisheria za kudhibiti uzazi?

Answer

Jibu: Inaruhusiwa kutumia kila njia iliyoidhinishwa na madaktari kwa ajili ya udhibiti wa uzazi, ili kufikia viwango vya matibabu vinavyozuia madhara ya matibabu na kufikia maslahi yanayotarajiwa kutokana na njia hiyo. Hii pia ni kwa makubaliano kati ya wanandoa. Wanachuoni wa Fiqhi ya Kiislamu hapo awali wameidhinisha kuepusha mbegu za uzazi kama njia ya kuzuia mimba. Kwa sababu kuepusha mbegu za uzazi ilikuwa ni njia iliyojulikana sana wakati wao na kabla yao katika zama za Mtume, (S.A.W), na si kwa sababu jambo hilo lilikuwa na mipaka kwake. Na Mwenyezi Mungu pekee ndiye anayejua zaidi.

Share this:

Related Fatwas