Kushikwa na ugonjwa kunafuta dhambi...

Egypt's Dar Al-Ifta

Kushikwa na ugonjwa kunafuta dhambi:

Question

Je, Kushikwa na ugonjwa kunafuta dhambi na makosa?

Answer

  Hakika Mwenyezi Mungu Mtukufu Mtukufu Amewafadhilisha waja wake na Amewapa Subira, kwa yale yanayowasibu kuwa ni sababu ya kuwafutia madhambi na makosa yao, imepokelewa kutoka kwa Abu Huraira (R.A) kutoka kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu “Hakuna kitu kibaya kinachompata Muislamu, wala huzuni, wala madhara  hata kuchomwa miiba, lakini Mwenyezi Mungu humfutia baadhi ya dhambi zake kwa ajili hiyo.” Al-Bukhari aliijumuisha katika “Sahih” yake.

Vile vile imepokelewa kutoka kwa Anas Ibn Malik, (RA), kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu (S.A.W) aliingia kwa mgonjwa mmoja aliyekuwa akimtembelea huku ana homa, akasema. : “Fidia na utakaso.” Ahmad aliijumuisha katika “Musnad” yake. Mgonjwa yuko chini ya uangalizi wa Mwenyezi Mungu kupitia subira yake juu ya yale yaliyompata na kuridhika kwake na hukumu ya Mwenyezi Mungu Mtukufu kuhusu hali hiyo, na amri yake ya kufanya hivyo ni nzuri, na Mwenyezi Mungu pekee ndiye anayejuu Zaidi na pekee Mwenye ujuzi Zaidi.

Share this:

Related Fatwas