Kiyaye martaban kasa

Mene ce alamomin dake tattare da kira zuwa ga Musulunci domin kiyaye martaban kasa? Kuma mene ne dalilin hakan?

Ƙarisa karantawa...

Kiyaye rai

Ta yaya Musulunci ya yi kira zuwa ga kiyaye ran dan adam da amincinsa?

Ƙarisa karantawa...