په قسط خرڅلاو

Egypt's Dar Al-Ifta

په قسط خرڅلاو

Question

که چیرې مال پلورونکي سره موجود نه وي په قسطونو کې یې پلورل جواز لري؟

Answer

دا معامله په حقیقت کې د "بيع المرابحة" په ډول ده، کومه چې امام شافعي په خپل کتاب "الام" کې بیان کړې ده؛ صورت یې داسې دی: "یو سړی بل سړي ته توکي وښیې او ورته ووايي: دا واخله زه په دې کې تاته دومره ګټه درکړم" او د مرابحې بیعه په دې بڼه شرعا جواز لري او په کې هیڅ حرج نشته.

Share this:

Related Fatwas