Yawan rantsuwa

Egypt's Dar Al-Ifta

Yawan rantsuwa

Tambaya

Mene ne hukuncin yawaita yin ranstuwa a loakcin saye ko sayarwa.

Amsa

Shi yawan yin rantsuwa a lokacin saye da sayarwa abu ne mare kyau, saboda akwai dalilai na gushewar albarkar kasuwa a cikin haka, saboda kasancewar hakan yana nufin rashin nuna girman Allah Ta’ala a cikin zukatan mutane, hakika Allah Ta’ala ya yi umurnin kiyaye darajan rantsuwa, ya kuma yi hani akan yawaita yin rantsuwa da shi, Allah Ta’ala ya ce: (Ku kiyaye rantsuwarku) [Ma’ida: 89], hakanan Allah SubhanaHu wa Ta’ala ya ce: (Kada ku sanya Allah abin bijira a wurin rantsuwarku)[Bakarah: 224].

Hakika hani akan yawaita yin rantsuwa ya zo a cikin Sunnar Annabi mai tsarki ta fuskoki da daman gaske, musamman a ya yin cinikayya, saboda a cikin hakan akwai alamaun debewar albarka, Annabi (SallallaHu AlaiHi wa AliHi Wasallam) ya ce: (shi rantsuwa na lalata kayan sayarwa, kuma yana debe albarkansa) Bukhari.

Hakika malamai sun yi hani akan yawan yin rantsuwa a ya yin saye da sayarwa don haka bai kamata a rinka yin ranstuwa ba a lokacin ciniki, shin mai yin ranstuwar bisa gaskiya yake ko a a.

Allah Ta’ala ne mafi sani.

Share this:

Related Fatwas