Karama na Muujiza.

Nini maana ya karama? Ipi mipaka yake? Na ipi tofauti kati ya karama na muujiza? 

Soma zaidi....

Hukumu ya Kukana Katika Masuala ya Utata

Hukumu ya Kukana Katika Masuala ya Utata

Soma zaidi....

Walii na Uwalii

Walii ni nani? Na namna gani Waislamu walifanyia kazi masuala ya uwalii na mwenye kudai uwalii?

Soma zaidi....

Mwenyezi Mungu kunasibishwa na sehemu.

Je! Watu wa Al-Ashaaira wanamnasibisha Mwenyezi Mungu Mtukufu kuwa yupo sehemu zote?

Soma zaidi....

Kutanguliza akili zaidi ya Nukuu.

Je watu wa Al-Ashaaira hutanguliza zaidi mitazamo ya akili kuliko nukuu au wanachukuwa kwenye Qur`ani na Sunna?

Soma zaidi....

Maana ya kuomba msaada

Nini maana sahihi ya Kisharia kuomba msaada kutoka kwa Mawalii na waja wema?

Soma zaidi....

Maana ya kutawala kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu.

Nini maana ya kutawala kwa Mwenyezi Mungu kwenye Kiti chake cha enzi? Ndani ya kauli ya Mola Mtukufu:  {Mwenyezi Mungu Mwingi wa Rehema, aliye tawala juu ya Kiti cha Enzi} Twaha: 05.

Soma zaidi....

Israa na Miiraji.

Upi ukweli wa muujiza wa Israa na Miiraji, na ipi dalili ya kutokea kwake, na ipi hukumu ya mwenye kuupinga?

Soma zaidi....