Karya doka wajen sayar da magunguna...

Egypt's Dar Al-Ifta

Karya doka wajen sayar da magungunan inshora

Tambaya

Wasu masu sayar da magunguna suna sayen magungunan inshora su sayar wa mutanen da ba su aka samar da magungunan dominsu ba a dakunan sayar da magunguna na kashin- kansu, mene ne hukuncin wannan?

Amsa

Magungunan inshore ba hakkoki ne da ake mallaka a karan kansu ba, a’a magunguna ne da ake bai wa marasa lafiya daidai da tsarin shan maganin da ya dace da su gwargwadon lokacin da aka ba su na shansu a lokutansu, gwamnati ne take daukan nauyin sayensu, take kuma sanya wa masu bukatansu sharadin cewa ba za su sayar ba; saboda haka suna cikin dukiyoyin al’umma, suna cikin “bayar da dama” ne ba “mallaka” ba, saboda haka haramun ne a yi hada- hadar saye da sayarwa da su, bugu da kari, ga kuma irin cutarwar da haka yake yi wa bangaren lafiya, da kuma yada cin- hanci da rashawa, da zaluntar hakkokin marasa lafiya.

Aikata haka, ko taimakawa a aikata haka da wasu daga cikin masu dakunan sayar da magunguna ko wasunsu –da aka amince masu wajen isar da wannan maganin zuwa ga masu bukatansa- suke yi ha’inci ne da cin- amana; wanda ya aikata wannan ya cancanci a yi masa ukuba da azaba a ranar alkiyama; a duniya kuma a hukunta shi daidai da yanda doka ta tanada.

Share this:

Related Fatwas