Kididdige kashi daya cikin uku na dare da rabinsa

Ta yaya ake iya tantance kashi daya cikin uku na dare?

Ƙarisa karantawa...

Hada salloli a lokaci daya

Mene ne hukuncin hada salloli biyu a lokaci daya saboda saukan ruwan sama

Ƙarisa karantawa...

wargi ga mai sallah

Mene ne hukuncin wargi ga mai sallah a lokacin da yake yin sallah, kamar dai kyalkyala dariya da makamancin haka?

Ƙarisa karantawa...

Sallar biyan bukata.

Mece ce sallar biyan bukata kuma mene ne hukuncinta da yanda ake yi?

Ƙarisa karantawa...

Salatut Tauba

Mene ne hukuncin salatut Tauba? Kuma yaushe ake yinta?

Ƙarisa karantawa...

Barin sallah

Mene ne hukuncin mai barin sallah?

Ƙarisa karantawa...

Ramukon sallah a lokacin da ya wuce.

Shin ya halasta musulmi ya rama abin da ke gareshi na sallolin da suka wuce a lokutan da shari’a ta hana yin sallah a cikinsu?

Ƙarisa karantawa...

Jinkirta sallah

Mene ne hukuncin jinkirta sallar Issha’i har zuwa tsakiyar dare.

Ƙarisa karantawa...

Kididdige daya bisa ukun dare da rabinsa

Ta yaya ake iya kididdige daya bisa ukun dare da rabinsa?

Ƙarisa karantawa...

Sallar Tuba (Salatut Tauba)

Mene ne hukuncin Sallar Tuba (Salatut Tauba)? Kuma yaushe ake yinta?

Ƙarisa karantawa...

Rama sallah a lokacin da aka hana yin sallah

Shin ya halatta Musulmi ya rama sallolin da suka kubuce masa a lokutan da shari’a ta hana a yi sallah a ciki?

Ƙarisa karantawa...

Rudar da mai sallah

Mene ne hukuncin rudar da mai sallah a lokacin da yake sallah, kaman a sanya shi dariya da makamantar haka?

Ƙarisa karantawa...

Sallar neman biyan bukata

Mene ne sallar neman biyan bukata, mene ne hukuncin yinta, kuma yaya ake yinta?

Ƙarisa karantawa...

Hada salloli

Mene ne hukuncin hada salloli a lokaci daya sakamakon saukar ruwan sama?

Ƙarisa karantawa...