Hukumu ya kumsomea maiti baada ya kuzikwa

Ni ipi hukumu ya kumsomea maiti baada ya kuzikwa?

Soma zaidi....

Hatua za kuchukua makaburi yanapojaa

Ipi hukumu ya makaburi yanapojaa maiti, na nini tunapasa kufanya?

Soma zaidi....

Kumlaqinisha maiti na kusoma Qur’ani kaburini

Je, inajuzu kumlaqinisha maiti na kusoma Qur’ani kaburini?

Soma zaidi....

Kumzawadia Maiti thawabu za Qur’ani kwa

Je, inajuzu kwa mujibu wa Sharia ya Kiislamu Kumzawadia Maiti thawabu   za kisomo cha Qur’ani?

Soma zaidi....

Kuosha Maiti

Ipi hukumu ya Kisharia katika kushiriki asiyehitajika kwenye kuosha maiti?

Soma zaidi....

Kufanya arobaini na kumbukumbu ya mwaka.

Ipi hukumu ya kumbukumbu ya siku ya arobaini na mwaka kwa maiti?

Soma zaidi....

Kufanyia ukatili maiti

Je, kufanyia ukatili maiti inaruhusiwa?

Soma zaidi....

Ukumbusho wa siku ya arobaini na kila mwaka kwa aliyefariki

Nini hukumu ya ukumbusho unaofanywa siku ya arobaini na kila mwaka kwa aliyefariki?

Soma zaidi....

Kuomba dua ya pamoja kwa wafu

Ni nini hukumu ya kuomba dua ya pamoja kwa ajili ya maiti kwenye kaburi lake?

Soma zaidi....

Yanayofanywa wakati wa kufikwa na kifo

Ni yapi mtu anapaswa kusema wakati wa kumuona aliyefikwa na kifo?

Soma zaidi....

Kusimama juu ya kaburi baada ya kuzika.

Nini hukumu ya kusimama kwenye kaburi baada ya kuzika ili kumfanyia duwa maiti na kumuombea msamaha?

Soma zaidi....

Kutoa mawaidha wakati wa kuzika maiti.

Je inafaa kutoa mawaidha kwa waliopo wakati wa kuzika maiti?

Soma zaidi....

Kuzika Maiti

Je, ni vipi vidhibiti vya kisharia vya kumzika aliyekufa?

Soma zaidi....

Kuhudhuria Mazishi

Ni ipi hukumu ya kuhudhuria mazishi na ni yapi ya kupendeza na adabu za jumla kwa hilo?

Soma zaidi....