kuosha maiti

Ni ipi hukumu ya kisheria kwa wale wasiohitajika kuhudhuria kuosha maiti?

Soma zaidi....

Ukumbusho wa siku ya arobaini na kila mwaka kwa aliyefariki

Nini hukumu ya ukumbusho unaofanywa siku ya arobaini na kila mwaka kwa aliyefariki?

Soma zaidi....

Kuomba dua ya pamoja kwa wafu

Ni nini hukumu ya kuomba dua ya pamoja kwa ajili ya maiti kwenye kaburi lake?

Soma zaidi....

Yanayofanywa wakati wa kufikwa na kifo

Ni yapi mtu anapaswa kusema wakati wa kumuona aliyefikwa na kifo?

Soma zaidi....

Kusimama juu ya kaburi baada ya kuzika.

Nini hukumu ya kusimama kwenye kaburi baada ya kuzika ili kumfanyia duwa maiti na kumuombea msamaha?

Soma zaidi....

Kutoa mawaidha wakati wa kuzika maiti.

Je inafaa kutoa mawaidha kwa waliopo wakati wa kuzika maiti?

Soma zaidi....

Kuzika maiti

Je, ni vipi vidhibiti vya kisheria vya kuwazika maiti?

Soma zaidi....

Kuhudhuria Mazishi

Ni ipi hukumu ya kuhudhuria mazishi na ni yapi ya kupendeza na adabu za jumla kwa hilo?

Soma zaidi....