Mashambulizi ya kujitolea / kujiua

Je, Ni ipi hukumu ya mashambulizi ya kujitolea au ya kujiua yanayotekelezwa na makundi ya kigaidi? 

Soma zaidi....

Akili za watu wa misimamo mikali.

Zipi sifa kuu zenye kuathiri akili ya mtu wa msimamo mkali?

Soma zaidi....

Fikra kali.

Ni kitu gani anakilenga mwenye fikra kali katika kueneza fikra yake kwa watu?

Soma zaidi....

Kauli kali.

Ni ipi kauli kali? Na upi uhusiano kati yake na aina zingine za msimamo mikali

Soma zaidi....

Aina za fikra kali

Ni upi msimamo mkali na namna gani utaufahamu?

Soma zaidi....

Utengezaji wa misimamo mikali.

Namna gani huzalishwa akili za misimamo mikali katika jamii?

Soma zaidi....

Mitandao ya Elektroniki

Ipi nafasi ya kurasa za mawasiliano ya kijamii katika kusambaza misimamo mikali na ugaidi?

Soma zaidi....

Njia za kueneza misimamo mikali.

Njia zipi zinazotegemewa na vikundi vya misimamo mikali kueneza fikra zao na vitendo vyao vya kigaidi?

Soma zaidi....

Misukumo ya kisaikolojia kwa watu wa misimamo mikali (1)

Misukumo gani muhimu zaidi ya kisaikolojia ya mtu wa msimamo mkali?

Soma zaidi....

Kutukuza watu.

Namna gani tunafahamu katika vikundi vingi vya ukufirishaji na ugaidi msingi wa “Usikivu na Utiifu”?

Soma zaidi....

Udhaifu wa kufahamu elimu ya Sharia.

Ipi nafasi ya udhaifu wa kufahamu elimu ya Sharia katika kutengeneza akili ya ukufirishaji?

Soma zaidi....

Ugaidi wa Kifikra

Vipi tunafahamu kazi za ugaidi wa kifikra kwa vikundi vya ukufirishaji?

Soma zaidi....

Ugumu wa Mateso.

Ni namna gani ugumu wa mateso na fikra ya adhabu ya Mungu vimeathiri fikra za vikundi vya misimamo mikali?

Soma zaidi....

Fatwa za watu wa misimamo mikali.

Mara nyingi watu wa ukufirishaji hupitisha Fatwa zisizofanyiwa tafiti na si zauadilifu, tafadhali elezea hilo 

Soma zaidi....

Motisha za kisaikolojia kwa watu wa misimamo mikali (3)

Ipi athari ya ubinafsi wa fikra na migongano ya kiakili kwa mtu mwenye msimamo mkali? 

Soma zaidi....

Motisha za kisaikolojia kwa watu wa misimamo mikali (4)

Ipi athari ya kukimbilia kihisia na mielekeo ya kujitenga kwa mtu wa msimamo mkali?

Soma zaidi....

Hadithi: Nimeamrishwa kupigana na watu

Watu wengi wenye misimamo mikali huegemeza mashambulizi yao kwa watu kwenye Hadithi “Nimeamrishwa kupigana na watu.” Je! Hadithi hii ni sahihi? Na ina maana gani?

Soma zaidi....

Hadithi: "Nilitumwa na upanga"

Watu wengi wenye misimamo mikali huegemeza mashambulizi yao kwa watu kwenye Hadithi: “Nimetumwa kwa upanga.” Je, Hadith hii ni sahihi? Na ina maana gani?

Soma zaidi....

Hadithi: “Umma wangu utagawanyika”

Je, Hadithi ya “Umma wangu utagawanyika” inaashiria kwamba makundi yote – mbali na yaliyonusurika– ambayo yameelezwa  kuwa yako Motoni, je, hiyo ina maana kwamba makundi hayo ni makafiri?

Soma zaidi....

Hadithi: “Kundi la umma wangu litaendelea kushikamana na haki.”

Watu wengi wenye misimamo mikali huegemeza mashambulizi yao kwa watu kwenye Hadithi: “Kundi la umma wangu litaendelea kushikamana na haki.” Je! Hadithi hii ni sahihi? Na ina maana gani?

Soma zaidi....

"Hatari ya Mawazo Yenye Msimamo Mkali"

Je, ni vipengele gani vya hatari ambavyo makundi ya kukufurisha yanawakilisha kwa jamii?

Soma zaidi....

Kuzuia hatari ya ugaidi

Wataalamu wanaona njia gani za kuzuia hatari ya itikadi kali na kuhifadhi jamii?

Soma zaidi....

Makabiliano ya kiakili ya msimamo mkali

Je, mapambano ya kiakili na mielekeo ya itikadi kali na ugaidi yanafaa kwa kiasi gani?

Soma zaidi....

Kuongeza juhudi za kupambana na misimamo mikali

Je, taasisi husika zinawezaje kuongeza juhudi zao za kupambana na misimamo mikali na ugaidi?

Soma zaidi....

Msimamo wa Uislamu juu ya misimamo mikali na itikadi kali.

Nini msimamo wa Uislamu kuhusu msimamo mkali na itikadi kali?

Soma zaidi....

Kuanzisha dhana katika nyanja ya kidini.

Je, kuna hatari gani ya yale yanayofanywa na harakati za Kukufurisha katika kujenga dhana potofu kuhusu Uislamu na kuzisambaza miongoni mwa watu kuwa ni sahihi?

Soma zaidi....

Msimamo mkali katika dini

Ni ipi hukumu ya msimamo mkali katika mambo ya dini? Je, kuna mifano ya hili?

Soma zaidi....

Muonekano wa msimamo mkali katika matukio ya historia

Je, mnaweza kutaja mifano ya mawazo yenye msimamo mkali katika historia ya Kiislamu?

Soma zaidi....

Sayansi ya Saikolojia

Je, mtazamo wa saikolojia ni upi kuhusu nafsi ya mtu mwenye msimamo mkali na tabia ya mawazo yake?

Soma zaidi....

Kuibuka kwa msimamo mkali

Je, msimamo mkali unaonekanaje katika jamii?

Soma zaidi....

Sababu za kuenea kwa uzushi wa ugaidi.

Je, ugaidi ni jambo jipya? Ni nini sababu ya kuenea kwake katika zama za kisasa?

Soma zaidi....

Fikra kali.

Ni zipi fira kali na sura zake zipoje.

Soma zaidi....

Kwenda kwa hatua ni katika makusudio makubwa ya Sharia Takatifu

Vipi makundi ya kigaidi huonesha Uislamu kwa wasio kuwa Waislamu

Soma zaidi....

Kuulizwa watu elimu

Upi mtazamo wa magaidi katika elimu na Wanachuoni?

Soma zaidi....

Nadharia ya dini mbadala

Ni nini alama za mikondo ya ukufurishaji kufuata mafunzo yasiyo endana na mafunzo ya dini ya kiislamu?

Soma zaidi....

Baadhi ya sifa za makundi potofu kama yalivyotajwa katika Sunna za Mtume

Je, Sunna za Mtume zimezungumzia sifa za makundi ya Khawariji na wenye fikra potofu? 

Soma zaidi....

Kutoka kwenye Makubaliano ya Umma

Ni upi mfano wa masuala ambayo baadhi ya makundi ya kigaidi yalikwenda kinyume na Makubaliano ya Umma?

Soma zaidi....

Maana ya kufuru na Imani

Kufuru ni nini? Na ni nani mwenye mamlaka ya kuwahukumu watu kwa kufuru au imani?

Soma zaidi....

Historia ya ukufurishaji katika umma wa kiislamu

Kwa sababu gani ukufurishaji umeenea na kutajwa sana na makundi ya kigaidi kiwazi?

Soma zaidi....

Makundi ya kigaidi yako mbali na hali halisi

Ni nini sababu ya kwamba makundi ya kigaidi yanajiweka mbali na hali halisi ya mambo ya jamii, kuhusiana na namna ya mavazi au mfumo wa maisha ya kila siku au fikra?

Soma zaidi....

Matini za mwisho wa Dunia

Kwa namna gani makundi ya kigaidi yalieleza na kuelewa Hadithi za fitina na vita vya mwisho wa dunia na kuzitegemea kisingizio cha kuwatawala watu?

Soma zaidi....

Vidhibiti vya kufungamanisha Hadithi za fitina na hali halisi

Ni upi wajibu wa Muislamu kuhusiana na Hadithi za kuzungumzia hali ya siku za mwisho wa dunia, na kwa namna gani makundi ya kigaidi yalizifasiri Hadithi hizo?

Soma zaidi....

Kuondoa Maovu

Je, Makundi ya kigaidi yanatekeleza kuamrisha mema na kukataza maovu?

Soma zaidi....

Taswira ya Uislamu katika nchi za Kimagharibi

Ni nini athari za jinai za makundi ya kigaidi na wenye msimamo mkali juu ya taswira ya Uislamu katika nchi za Kimagharibi?

Soma zaidi....

Sifa maalumu za Mtume (S.A.W.)

Je, makundi ya kigaidi wanaonaje sifa na fadhila alizopewa Mtume (S.A.W.) na Mwenyezi Mungu?

Soma zaidi....

Kazi ya Wanachuoni

Je, inapaswa kuwauliza Wanachuoni katika masuala yote, ama inawezekana kwa mtu ajiulize na kufuata aliyoyasoma?

Soma zaidi....

Kuzuia madhara ni muhimu zaidi kuliko kujipatia maslahi / manufaa

Je, kupigana na wasio Waislamu katika zama za kisasa kunawapatia Waislamu maslahi kama wanavyodai wenye fikra potofu?

Soma zaidi....

Kurudisha mfumo wa Khilafa wa kiislamu

Ni nini maana ya khilafa? Ni ipi sura yake katika zama za kisasa? Je, inapaswa kusimamisha mfumo wa khilafa kama wanavyodai wenye msimamo mkali? 

Soma zaidi....

Hakimiya

Makundi ya kigaidi na wenye fikra potofu wanadai kuwa Waislamu hawakutegemea sharia ya Mwenyezi Mungu na badala yake wakategemea sheria za kikafiri zilizotungwa na makafiri, je, madai haya yako sahihi?

Soma zaidi....

Kuwezesha dini ya Mwenyezi Mungu

Makundi ya kigaidi na wenye fikra potofu wanadai kuwa wanafanya juhudi za kuiwezesha sharia na dini ya Mwenyezi Mungu kwa watu na kuondoa dhuluma za jamii zigeuke kwa mwangaza, je, madai haya yako sahihi?

Soma zaidi....

Viwango vya ukafiri

Je, ukafiri na viwango, sehemu kufuatana na tofauti za hukumu?

Soma zaidi....

Kugawanyika ulimwengu kati ya nchi ya amani na nchi ya vita, na dalili ya hilo.

Nini maana ya nchi ya amani na nchi ya vita katika Uislamu, na je kuna dalili ndani ya Qur`ani au Sunna ya mgawanyo huo?

Soma zaidi....

Kugawanyika ulimwengu katika Fiqhi ya Kiislamu

Upi msimamo wa Wanachuoni kuhusu kuzigawa nchi za ulimwengu sehemu nyingi?

Soma zaidi....

Kuzuiliwa damu ya Waislamu

Je kwa kufanya tu maasi au kuwa na imani dhaifu kuna halalisha damu ya Muislamu ambayo ameshuhudia kuwa hakuna mola wa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu na Mtume wetu Muhammad ni Mtume wa Mwenyezi Mungu? Na je kwa shahada hiyo tu inakubalika kwa Mwenyezi Mungu au hapana?

Soma zaidi....

Mtazamo wa Kiislamu kwa nchi za ulimwengu.

Upi mtazamo wa Kiislamu kwenye zama za sasa kuhusu nchi za ulimwengu? Je ni mtazamo wa kiuadui kwa kila kisichokuwa cha Kiislamu?

Soma zaidi....

Maana ya kuhama katika Uislamu

Upi mtazamo wa Kidini wa maana ya kuhama? Na je kwa mwenye kuishi nchi za Kiislamu anapaswa kuhama kwenda nchi zingine kwa sababu ya dini yake kama inavyoelezwa na watu wenye msimamo mkali?

Soma zaidi....

Kulingania kwa ajili ya Mwenyezi Mungu katika Uislamu

Ipi njia sahihi ya Kisharia ya kuelezea Uislamu kwa watu? je kwa njia ya Jihadi au njia ipi?

Soma zaidi....

Ukweli wa jihadi katika Uislamu.

Je imefikiwa hali ya kuzuiliwa ulazima wa jihadi katika zama za sasa, kisha kuna ulazima wa kuirudisha tena? Na nani anaweza kufanya hilo?

Soma zaidi....

Uhusiano kati ya maneno ya fitina na Jihadi.

Upi ukweli wa maneno ya fitina? Na yapi mahusiano yake na Jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu?

Soma zaidi....

Ufananishaji Qur`ani kwa makundi ya kigaidi.

Ni namna gani watu wenye msimamo mkali wanavyofanyia kazi Aya za Qur`ani Tukufu za kufanana?

Soma zaidi....

Makusudio ya Qur`ani kwa makundi ya kigaidi.

Hivi watu wa msimamo mkali wanazingatia maana ya Qur`ani Tukufu na makusudio yake?

Soma zaidi....

Ukweli wa makundi ya kigaidi

Namna gani Wanachuoni wa Uislamu wanaona ukweli wa makudni ya kigaidi yenye misimamo mikali?

Soma zaidi....

Njia za mafunzo ya kijeshi kwa wapiganaji wa makundi ya kigaidi

Ni zipi njia muhimu za mafunzo ya kijeshi kwa wapiganaji wapya wa makundi ya ugaidi?

Soma zaidi....

Mtazamo wa makundi ya kigaidi kwa baadhi ya masuala ya Umma

Ni namna gani watu wa fikra za kigaidi wanazungumzia masuala muhimu ya Umma, kama vile suala la mwanamke, Sanaa, Sheria za sasa na mengine miongoni mwa masuala yaliyosambaa?

Soma zaidi....

Mashirikiano ya wakufurishaji na mwanamke.

Ipi nafasi ya mwanamke kwenye makundi ya kigaidi?

Soma zaidi....

Msingi wa mfumo wa uelewa kwa makundi ya kigaidi

Upi msingi wa kielimu kwa watu wa makundi ya kigaidi?

Soma zaidi....

Ukosefu wa vitendo na fikra sahihi kwa wenye msimamo mkali

Nini mwisho wa matendo bila ya kuwa na elimu na ufahamu katika dini?

Soma zaidi....

Mtazamo wa makundi ya kigaidi wa matukio

Je makundi ya kigaidi yanaruhusu wafuasi wao kuwa na uhuru wa kufikiri na kutafiti matukio?

Soma zaidi....

Mawazo ya makundi ya kigaidi.

Ni yepi mawazo muhimu ya kijihadi kwa makundi ya msimamo mkali?

Soma zaidi....

Dhana ya kuwawezesha Waislamu

Ni ipi dhana sahihi ya kuwawezesha Waisalmu kwa mujibu wa Qur`ani na Sunna, na vipi makundi ya kigaidi walivyopotosha dhana hii?

Soma zaidi....

Dhana ya Ujahili / Jahiliya

Ni nini dhana ya Jahiliya katika Qur`ani na Sunna, na kwa namna gani makundi ya kigaidi yametumia dhana hiyo kukufurisha jamii?

Soma zaidi....

Hatari ya Ukufurishaji

Ni nini hatari ya kukufurisha jamii? Na je, kuhukumu jamii kwa ukafiri ni jukumu la watu wa kawaida?

Soma zaidi....

Kuituhumu jamii kuwa ni jamii ya Jahiliya (Upotofu)

Je, kuwepo kwa baadhi ya makosa na maasi katika jamii fulani ni sababu ya kuituhumu jamii hiyo kuwa ni jamii ya Jahiliya (Upotofu)?

Soma zaidi....

Kuzuia umwagaji Damu

Kwa namna gani makundi ya Kigaidi yalipuuza suala la kuzuia umwagaji damu.

Soma zaidi....

Maana ya kuzuia umwagaji damu katika Uislamu

Ni nini maana ya kuzuia umwagaji damu katika Uislamu, na ni nini sababu za kuwajibisha kinga hii?

Soma zaidi....

Kukufuru sio sababu ya kuua

Je, kutojiunga na Uislamu huweza kuwa sababu ya kutosha ya kuhalalisha damu na kuzimwaga? 

Soma zaidi....

Muislamu Mgumu

Kwa nini wataalamu wanamweleza Muislamu kuwa ni mgumu au Muislamu mgumu?

Soma zaidi....

Uislamu umetahadharisha kutokana na ukufurushaji

Kwa njia gani Uislamu umetahadharisha kutokana na ukufurushaji?

Soma zaidi....

Hukumu ya kukufurisha ni ya mahakamani

Kwa nini hukumu ya kukufurisha ni hukumu ya mahakamani?

Soma zaidi....

Visingizio vya makundi ya kigaidi vya kutoa hukumu ya ukafiri.

Ni vipi visingizio vya kutoa hukumu ya ukafiri kwa maoni ya makundi ya kigaidi?

Soma zaidi....

Mauaji

Je, inajuzu kushiriki katika mashambulio ya mauaji mfano wa wanavyofanya wafuasi wa makundi ya kigaidi?

Soma zaidi....

Masharti ya ulinganiaji

Ni yapi masharti yanayohitajika kupatikana kwa anayeshughulikia ulinganiaji katika Uislamu?

Soma zaidi....

Umuhimu wa kufanya jitahada kwa pamoja

Ni upi umuhimu wa kufanya jitihada kwa pamoja na katika makundi kwa maisha yetu ya kisasa?

Soma zaidi....

Dhana ya bidaa ya upotofu

Ni nini dhana sahihi ya bidaa? Je, kila jambo lisilofanywa na Mtume ni bidaa? 

Soma zaidi....

Hadithi Dhaifu na Maudhuu

Ni ipi Hadithi dhaifu na kuna tofauti gani kati yake na Hadithi maudhuu, na je inajuzu kutekeleza yanayokuja katika Hadithi dhaifu, na katika hali gani? 

Soma zaidi....

Makundi ya kigaidi na dhana ya Taghuti (Shetani)

Kwa kiasi gani makundi ya kigaidi yalibadilisha matumizi ya dhana ya Taghuti (Shetani)?

Soma zaidi....

Dhana sahihi ya kurejelea Sheria ya kiislamu katika hukumu

Ni ipi dhana sahihi ya kurejelea Sheria ya kiislamu katika hukumu, na kwa namna gani makundi ya kigaidi yalichafua dhana hiyo?

Soma zaidi....

Sheria ya Kiislamu ni taaluma yenye misingi yake.

Je, Sheria ya Kiislamu ni taaluma iliyo na misingi ama ni fikra za kawaida zinazoweza kujadiliwa na kubadilishwa na mtu yeyote? 

Soma zaidi....

Mfumo sahihi wa kuboresha namna ya kufikisha hotuba ya kidini

Ni nini makusudio ya kuboresha hotuba za kidini? Na ni mfumo gani ulio sahihi kwa kufanya hilo?

Soma zaidi....

Msingi unaojengewa uhusiano kati ya Waislamu na wasio Waislamu

Ni nini msingi unaojengewa uhusiano kati ya Waislamu na wasio Waislamu?

Soma zaidi....

Uislamu na Dini nyinginezo

Je, kuna uadui wowote kati ya Uislamu na Dini nyinginezo?

Soma zaidi....

Mifano minne ya hali ya Muislamu akiwa anatendeana na watu wengine.

Ni ipi mifano minne ya hali ya Muislamu akiwa anatendeana na watu wengine?

Soma zaidi....

Dhana sahihi ya Jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu katika Uislamu

Ni ipi Dhana sahihi ya Jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu katika Uislamu?

Soma zaidi....

Msimamo wa makundi ya kigaidi kutokana na dhana ya Jihadi

Kwa kiasi gani makundi ya kigaidi yamechafua dhana ya Jihadi katika Uislamu?

Soma zaidi....

Tofauti kati ya Jihadi na Mapigano katika Uislamu

Ni nini tofauti kati ya Jihadi na Mapigano katika Uislamu?

Soma zaidi....

Tofauti kati ya istilahi za mauaji na mapigano katika Uislamu

Ni nini tofauti kati ya istilahi za mauaji na mapigano katika Uislamu?

Soma zaidi....

Jihadi katika Uislamu ni ya kujitetea au ya kuanza adui

Tukimaanisha kwa istilahi Jihadi kupigana, basi mapigano haya ni ya kujitetea au ya kuwashambulia?

Soma zaidi....

Uislamu haukuenea kwa kutumia upanga

Je, Uislamu ulienea kwa kutumia upanga?

Soma zaidi....

Kutowajibika kwa kanuni za kimataifa kwa madai ya kwamba zimesainiwa na wasio Waislamu

Je, inajuzu kukataa kuwajibika kwa kanuni za kimataifa kwa madai ya kwamba zimesainiwa na wasio waislamu?

Soma zaidi....

Hukumu za Jihadi katika Fiqhi ya kiislamu na maazimio na mikataba ya kimataifa

Je, kutofautiana kwa baadhi ya hukumu za Jihadi katika Fiqhi ya kiislamu kulingana na maazimio na mikataba ya kimataifa huzifuta hukumu zile? Na nini msingi wa hayo?

Soma zaidi....

Istilahi ya nchi ya ukafiri na nchi ya Uislamu

Je, istilahi za nchi ya ukafiri na nchi ya Uislamu bado zatumika? Ni nini mazingira ya kihistoria yaliyochangia istilahi hiyo kujitokeza.

Soma zaidi....

Jihadi iliyopo katika vitabu vya zamani

Je, fiqhi ya Jihadi iliyopo katika vitabu vya zamani huzingatiwa msingi mojawapo misingi ya sheria ama ni fiqhi inayokubali kubadilika?

Soma zaidi....

Kuruhusu Jiahadi inakusudiwa binafsi au ni njia ya kufikia mambo mengine

Je, kuruhusu Jiahadi inakusudiwa binafsi au ni njia ya kufikia mambo mengine?

Soma zaidi....

Namna za kisasa za Jihadi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu

Ni ni zipi namna za kisasa za Jihadi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu?

Soma zaidi....

Msingi wa mahusiano ya kibinadamu

Je, Msingi wa mahusiano ya kibinadamu katika Uislamu ni amani ama vita kama wanavyodai magaidi?

Soma zaidi....

Dhana ya utiifu na uasi (Walaa na Bara'a)

Ni nini dhana ya utiifu na uasi, na kwa namna gani makundi ya kigaidi yalitumia dhana hii kwa kueneza ugaidi?

Soma zaidi....

Ruhusa ya Imamu au Rais wa nchi katika Jihadi

Je, ruhusa ya imamu au Rais wa nchi ni sharti katika Jihadi? Na kwa kiasi gani hayo ni hatari kusema kuwa ruhusa hiyo si sharti?

Soma zaidi....

Aya za upanga (kuruhusu mapigano) na aya za msamaha

Je, Aya za upanga zimezifuta hukumu za Aya za msamaha?

Soma zaidi....

Dhana ya nchi katika Uislamu

Ni nini dhana ya nchi katika Uislamu? Na kwa namna gani makundi ya kigaidi yaligeuka mbali na dhana hii wakaitumia Kundi au Jama'a badala yake?

Soma zaidi....

Kuunda makundi yanayopinga mfumo wa kijumla yanayochochea kuasi nchi

Je, inaruhusiwa kuunda makundi yanayopinga mfumo wa kijumla yanayochochea kuasi nchi?

Soma zaidi....

Msingi wa uhusiano kati ya mtawala na watawaliwa

Ni upi msingi wa uhusiano kati ya mtawala na watawaliwa?

Soma zaidi....

Msingi wa uhusiano kati ya Wataalamu na Watawala

Ni upi msingi wa uhusiano kati ya Wataalamu na Watawala

Soma zaidi....

Dhana ya Hakimiya

Ni nani wa kwanza kutumia dhana ya Hakimiya, na kwa namna gani dhana hiyo imeendelezwa katika fikra za kisasa?

Soma zaidi....

Mambo yanayofanywa na kundi la Daish pamoja na wanawake

Je, mambo yanayofanywa na kundi la Daish pamoja na wanawake ni kutokana na dini ya Kiislamu?

Soma zaidi....

Uhalifu uliofanywa na kundi la Daish

Uhalifu gani uliofanywa na kundi la Daish?

Soma zaidi....

Uhusiano wa Daish na kundi la kigaidi la Ikhwanul Muslimin

Uhusiano gani uliopo kati ya Daish na kundi la kigaidi la Ikhwanul Muslimin?

Soma zaidi....

Kuwakataa kwa watu wenye msimamo mkali kuhusu elimu na akili ambayo Waislamu waliiingiza katika elimu zao na uhusiano wake na msimamo wao mkali na ukosefu wa ufahamu wao kwa dini.

Je, kukataa kwa watu wenye misimamo mikali juu ya elimu na fikra ambayo Waislamu waliiingiza katika elimu zao kunaathiri msimamo wao mkali na kutofahamu kwao dini?

Soma zaidi....

Malezi duni, kujitukuza, kiburi na majivuno yanachukuliwa kuwa ni kiingilio na sababu ya kisaikolojia ya kukubali mawazo ya watu wenye msimamo mkali.

Kwa nini malezi duni, kujitukuza, kiburi na majivuno yanachukuliwa kuwa ni kiingilio na sababu ya kisaikolojia ya kukubali mawazo ya watu wenye msimamo mkali? Na upi ufunbuzi kwa hilo?

Soma zaidi....

Ukiukaji wa uelewa wa ukweli kwa ufahamu sahihi ni moja ya matatizo makubwa ambayo yalitesa ulimwengu wetu wa kisasa

Je! Kwa nini ukiukaji wa uelewa wa ukweli ndio ni ufahamu sahihi ni moja ya matatizo makubwa ambayo yalitesa ulimwengu wetu wa kisasa wa Waislamu?

Soma zaidi....

Ufinyu wa Uelewa na udhaifu wa maoni Unapelekea itikadi kali na Ugaidi

Jinsi gani Ufinyu wa Uelewa na udhaifu wa maoni unasabaisha itikadi kali na Ugaidi?

Soma zaidi....

Mchango wa usufi katika kutengeneza haiba ya Kiislamu ya ukati na kati

Ni upi Mchango wa usufi katika kutengeneza haiba ya Kiislamu ya ukati na kati?

Soma zaidi....

Usufi sahihi unaokubalika

Baadhi ya watu wanadai kwamba Usufi wa kweli zama zake zimepita, na hakuna Usufi sahihi wa kisharia kwa sasa, je! hili ni sahihi?

Soma zaidi....

Mitazamo ya Turathi za zamani na athari za shani hii katika kuenea kwa ugaidi

Je! Kuhamasisha Mitazamo ya Turathi za zamani kunaendana na uhalisia wa sasa? na zipi athari za shani hii katika kuenea kwa ugaidi? 

Soma zaidi....

Kutotafautisha kati ya asili na tawi ni miongoni mwa kuathirika na fikra za Khawariji wenye itikadi kali

Kwa nini kutotafautisha kati ya asili na tawi ni miongoni mwa kuathirika na fikra za Khawariji wenye itikadi kali?

Soma zaidi....

Kushughulikia Turathi za Kifiqhi za zamani kwamba zote ni thabiti ni miongoni mwa sababu za kuingia katika fikra za Khawariji

Kwa nini kushughulikia Turathi za Kifiqhi za zamani kwamba zote ni thabiti ni miongoni mwa sababu za  kuingia katika fikra za Khawariji?

Soma zaidi....

Tofauti kati ya dalili za kudhania na za yakini katika Uislamu

Ni ipi Tofauti kati ya dalili za kudhania na za yakini katika Uislamu? Na kwa nini kuiweka dalili ya kudhania sehemu ya dalili ya yakini kumekuwa sababu ya itikadi kali na ugaidi?

Soma zaidi....

Nembo zenye mvuto na hotuba laini ni mingoni mwa sifa kuu za makundi yenye siasa kali katika Historia

Kwa nini nembo zenye mvuto na hotuba laini ni miongoni mwa sifa kuu za makundi yenye itikadi kali katika Historia? Vipi Mtume S.A.W. ametahadharisha hilo?

Soma zaidi....

Hatari ya watu wa kawaida wanaouliza Fatwa kuomba dalili kutoka kwa Mufti

Ni ipi hatari ya watu wa kawaida wanaouliza Fatwa kuomba dalili kutoka kwa Mufti?

Soma zaidi....

Kuipuuza Lugha ya Kiarabu na kuidharau ni miongoni mwa milango ya kuingia kwenye itikadi kali kwa mwanadamu

Kwa nini Wanazuoni wa Kiislamu wameilinda lugha ya Kiarabu? Na Kwa nini kuipuuza Lugha ya Kiarabu na kuidharau ni miongoni mwa milango ya kuingia kwenye itikadi kali kwa mwanadamu?

Soma zaidi....

Kuchanganya maana ni miongoni mwa majanga makubwa ambayo yameikumba jamii

Kwa nini Kuchanganya maana ni miongoni mwa majanga makubwa ambayo yameikumba jamii? Na mifano gani inayobainisha hilo katika maisha? Na ni ipi athari ya hilo katika kuenea itikadi kali na ugaidi.

Soma zaidi....

Duru ya akili katika kuelewa Qur`ani na Hadithi na kutengeneza Minhaj sahihi

Ni ipi duru ya akili katika kuelewa Qur`ani na Hadithi na kutengeneza Minhaj sahihi?

Soma zaidi....

Waislamu kutilia umuhimu elimu za kiakili

Je! Waislamu kutilia umuhimu elimu za kiakili kunahesabiwa ni katika kuacha Qur`ani na Hadithi kama wanavyodai watu wenye itikadi kali? 

Soma zaidi....

Msimamo wa watu wema waliotangulia kwa Alkhawariji

Ni upi  msimamo wa watu wema waliotangulia kwa  Alkhawariji

Soma zaidi....

Uhusiano wa kundi la kigaidi la Ikhwanul Muslimin, na vikundi vya msimamo mkali na madhehebu ya kisasa ya Makhariji.

Kwa nini kundi la Ikhwanul Muslimin ni mama wa vikundi vikali na mama wa madhehebu ya kisasa ya Alkhawariji?

Soma zaidi....

Uharibifu uliosababishwa na Alkhawariji wa kisasa, ladha ya umma, na maisha ya kijamii na ya kidini nchini Misri

Namna gani Alkhawariji wa zama hizi waliharibu au kudhuru ladha ya umma na maisha ya kijamii na ya kidini nchini Misri?

Soma zaidi....

Uhusiano wa Kiwahabi na Alkhawariji

Mawahabi ni nani? Je, wao ni Alkhawariji?

Soma zaidi....

Juhudi za serikali ya Misri katika kupambana na ugaidi na itikadi kali.

Nini juhudi za serikali ya Misri katika kupambana na ugaidi na itikadi kali?

Soma zaidi....

Hatari ya elimu ya kidini nje ya taasisi kwa kupata elimu na kutegemewa kama njia ya elimu bila marejeleo.

Je, kuna hatari gani ya elimu ya kidini nje ya taasisi kwa kupata elimu na kutegemewa kama njia ya elimu bila marejeleo?

Soma zaidi....

Sifa za mtaala wa Al-Azhar

Je, ni sifa gani za mtaala wa Al-Azhar? Je, mtaala huo ni kwa ajili ya Al-Azhar Al-Sharif pekee yake?

Soma zaidi....

Hatari ya kuuondoa mtaala wa Al-Azhar katika maisha ya Waislamu na athari zake

Kuna hatari gani ya kuuondoa kwa mtaala wa Al-Azhar katika maisha ya Waislamu na athari zake?

Soma zaidi....

Misimamo mikali na Ugaidi

Misimamo mikali ni nini na Ugaidi ni nini?

Soma zaidi....

Ugaidi na vitisho ni maneno yanayodhihirisha vitendo vya unyanyasaji na hujuma zinazofanywa na watu wenye misimamo mikali

Tukitaka kuelezea vitendo vya unyanyasaji na hujuma zinazofanywa na watu wenye itikadi kali, ni istilahi gani kati ya hizo mbili inayokuja kwanza, “ugaidi” au “vitisho”?

Soma zaidi....

Tofauti kati ya Ugaidi na Jihadi

Kuna tofauti gani kati ya ugaidi na jihadi?

Soma zaidi....

Makhawariji ndio ni kikundi kibaya zaidi katika historia ya Kiislamu

Kwa nini Makhawariji walikuwa kikundi kibaya zaidi katika historia ya Kiislamu?

Soma zaidi....

Makhariji wa zama hizo

Je, kuna Makhariji katika zama hizi?

Soma zaidi....

Hatua na njia sahihi ambazo tukizifuata tutamaliza au kutokomeza fikra za Khawariji katika jamii zatu

Ni zipi hatua na njia sahihi ambazo tukizifuata tutamaliza au kutokomeza fikra za Khawariji katika jamii zatu?

Soma zaidi....

Adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa Magaidi

Ni ipi adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa Magaidi? 

Soma zaidi....

ISS (Daish) ni Kundi la Kigaidi

Je! ISS (Daish) ni Kundi la Kigaidi?

Soma zaidi....

Kadhia ya kuwakufurisha Khawariji

Je! Kadhia ya kuwakufurisha Khawariji ni ya msingi katika kuwapiga vita?

Soma zaidi....

Kundi la Muslim Brotherhood (Ikhwan Muslimin) ni la kigaidi au Kundi la Khawariji wa sasa

Je! Kundi la Muslim Brotherhood (Ikhwaan Muslimin) ni la kigaidi au Kundi la Khawariji wa sasa?

Soma zaidi....

Madhara yatokanayo na Khawariji wa kisasa katika haiba ya umma, maisha ya kijamii na Kidini nchini Misri

Jinsi gani Khawariji wa kisasa wameharibu au wamedhuru haiba ya uma, maisha ya Kijamii na kidini Misri?  

Soma zaidi....

Msemo wa (Hakuna Dini kwenye Siasa, wala hakuna siasa kwenye dini)

Je! Msemo wa (Hakuna Dini kwenye Siana, wala hakuna siasa kwenye dini) ni sahihi?

Soma zaidi....

Tofauti kati ya mapenzi wanayodai wenye itikadi kali na mapenzi ya Waislamu kwa Mtume S.A.W.

Ni ipi Tofauti kati ya mapenzi wanayodai wenye itikadi kali na mapenzi ya Waislamu kwa Mtume S.A.W. 

Soma zaidi....

Juhudi za Ofisi ya Mufti wa Misri katika kupambana na Itikadi kali na Ugaidi

Ni zipi Juhudi za Ofisi ya Mufti wa Misri katika kupambana na Itikadi kali na Ugaidi?

Soma zaidi....

Jihadi kubwa zaidi na uhusiano wake na kubeba silaha

Je, Jihadi kubwa zaidi ni ipi? Je, kubeba silaha ni kutoka kwenye jihadi kubwa zaidi?

Soma zaidi....

Kudhoofisha mamlaka ya kiongozi wa kundi la kigaidi la Daishi

Je, ni mambo gani yanayodhoofisha mamlaka ya kiongozi wa kundi la kigaidi la Daishi?

Soma zaidi....

Dalili ya kisheria na ya kiakili ya kujinasua na Daishi

Ni ipi dalili ya kisheria na ya kiakili ya kujinasua na Daishi?

Soma zaidi....

Daishi ni kundi la kihalifu la umwagaji damu lisilo halali

Je, Daishi ni kundi halali linalozungumza kwa jina la Uislamu?

Soma zaidi....

Kutafuta kurudisha ukhalifa unaodaiwa

Ni ipi hukumu ya kutaka kurudisha ukhalifa unaodaiwa?

Soma zaidi....

Khalifa wa Waislamu

Je, kuna mtu ambaye anaweza kuwa khalifa kwa Waislamu?

Soma zaidi....

Ahadi ya utii kwa kiongozi wa shirika la kigaidi la Daishi

Je, ahadi ya utii kwa kiongozi wa Daishi ni halali na kinafunga kisheria?

Soma zaidi....

Ahadi ya utii kwa mtu ambaye utambulisho wake haujulikani.

Je, inawezekana kuweka ahadi ya utii kwa mtu ambaye utambulisho wake haujulikani?

Soma zaidi....